Doelstellingen
Bestuur
Restauratoren
Willem Coolen
Vincent van Drie
Ubald Elshuis
Riet Groot Koerkamp
Axel van der Horst
Jos Houbraken
Dick Oostendorp
Melgert Spaander
Jos Houbraken

Email, Porselein & Polychromie

Berthastraat 1
5507 LT Veldhoven
tel/fax 040 2052341
e-mail: jos@houbraken.com

Het restautieambacht is een vrij nieuw ambacht.
Ik werk vaak met moderne materialen.
Het vergt dan ook veel tijd om de juiste restauratiemethode te vinden.
Alvorens aan de restauratie te beginnen, vindt een onderzoek plaats naar de oorsprong van het object.
Het object wordt in de eerste plaats geconserveerd. Daarna vindt de restauratie plaats, welke te allen tijde reversibel moet zijn.
Het emailleursambacht stamt uit de tijd van de oude Egyptenaren.
Door de eeuwen heen werden diverse technieken ontwikkeld.
Daar het emailleerproces zo arbeidsintenstief is, wordt het ambacht met uitsterven bedreigd.
Veel technische kennis is reeds verloren gegaan.

Als restaurator van o.a. emailleobjecten groeide mijn belangstelling voor het emailleren.
De techniek van het emailleren is zo uniek, dat ik mij tot taak gesteld heb zo veel mogelijk oude kennis op te diepen.Vragen of opmerkingen voor Jos Houbraken
NAW gegevens
Contactpersoon
E-mailadres
Vraag of opmerking
CAPTCHA
*Verplichte velden

DoelstellingenBestuurRestauratoren