Doelstellingen
Bestuur
Restauratoren
Beroepserkenning
Kennis en ervaring
Contacten
Vakkennis
Opleiding
Vakkennis

Vergroten en doorgeven van vakkennis

Het ondersteunen van initiatieven op dit gebied zoals; seminars, symposia en dergelijke van- en voor verschillende disciplines.

Vakkennis wordt in verenigingsverband ten dienste gesteld aan personen die bijdragen tot het behoud van kunst- en cultuurhistorische objecten in Nederlandse collecties. In 1989 werd door een aantal leden seminars verzorgd in Utrecht. De opkomst was teleurstellend en men besloot van het verdere programma af te zien. De vereniging ondersteunt initiatieven die bewerkstelligen dat in een groter verband uitwisselingen tot stand kunnen komen en zoeken aansluiting bij de initiatiefnemers. Daarom werden tijdens de Nederlandse Restauratiebeurs in den Bosch (2001) opnieuw door enkele leden, met het restauratievak verbandhoudende lezingen verzorgd. Mede vanwege het tijdstip in het programma waren er minder toehoorders dan verwacht. De Beursorganisatie en het publiek waren over de inhoud echter zeer tevreden. Tijdens de Restauratiebeurs in mei 2003 zullen enkele leden wederom lezingen verzorgen.
DoelstellingenBestuurRestauratoren