Doelstellingen
Bestuur
Restauratoren
Beroepserkenning
Kennis en ervaring
Contacten
Vakkennis
Opleiding
Kennis en ervaring

Uitwisselen van kennis en ervaring

Zaken op gebied van de restauratie zowel op het praktische als het ethische vlak delen.

Restauratoren die in Nederland als zelfstandig ondernemer in een eigen atelier werkzaam zijn kunnen worden uitgenodigd om lid van het Restauratieconvergent te worden. Er wordt actief naar nieuwe leden gezocht om de continuïteit en de kwaliteit van de vereniging te waarborgen en te verbeteren. De vereniging streeft naar een zo compleet mogelijke vertegenwoordiging van verschillende restauratie disciplines.

Het maandelijkse atelierbezoek is voor de leden de belangrijkste activiteit. De restauratoren verdiepen zich gezamenlijk in alle aspecten die betrekking hebben op het restauratievak door bij herhaling de restauratiewerkzaamheden in het atelier van een van de leden te bekijken. Tevens geven de leden interessante en belangrijke artikelen door aan belanghebbende leden en worden belangrijke evenementen doorgenomen. Bedrijfsvoering en zaken die betrekking hebben op het ondernemerschap komen zijdelings aan bod. Het komt ook voor dat een thematische invulling aan het atelierbezoek wordt meegegeven waarbij vooraf het onderwerp wordt kenbaar gemaakt opdat ieder lid zich voor kan bereiden en relevante zaken kan inbrengen.
DoelstellingenBestuurRestauratoren