Doelstellingen
Bestuur
Restauratoren
Beroepserkenning
Kennis en ervaring
Contacten
Vakkennis
Opleiding
Contacten

Onderhouden van contacten

Contact leggen met bij het restaureren en conserveren van cultuurhistorische objecten betrokken personen.

Het Restauratieconvergent heeft zich vanaf het ontstaan van de eerste Restauratiebeurs in Nederland, met raad en daad ingezet om dit initiatief tot een succes te brengen. De beurs is een belangrijke gelegenheid om goede contacten op te doen en het vak te promoten. De vereniging heeft vaak deel uit gemaakt van de Raad van Advies. In de jaren ’90 heeft Het Restauratieconvergent zich genoodzaakt gezien om de deelname op te schorten. Men kon zich steeds minder vinden in de opzet omdat de beurs steeds meer rondom de industrie en de toeleveringsbedrijven werd gecreëerd. Tevens liepen de kosten voor deelname zo hoog op dat eenmansbedrijven de kosten niet wilden en niet konden dragen. Bij De Restauratiebeurs in 2001 ging het roer gelukkig om. De door de organisatie ontwikkelde visie en de gepresenteerde initiatieven gaven de leden voldoende vertrouwen om weer plaats te nemen in de Raad van Advies. Ook dit jaar maakt de vereniging hier weer deel van uit om met name het kleinschalige restauratie ambacht tot zijn recht te laten komen en het belang van een goede brede samenwerking aan te tonen en te stimuleren.

Ook op andere wijzen worden contacten gelegd of onderhouden met diverse personen en / of instellingen; een excursie naar het depot van een museum, het uitnodigen van gastsprekers zoals een chemicus, een historicus en een kunsthistoricus, het op locatie bezoeken van restauratiewerkzaamheden, in een museum, in een kerk etc.
DoelstellingenBestuurRestauratoren