Walter Vermeulen

Tokkelinstrumenten & Kleine Orgels

Ridderhofstad 4 - 6
3512 KL Utrecht
tel/fax 030 2340070

Historische muziekinstrumenten kunnen ons veel vertellen over de oude muziek, en de uitvoeringspraktijk hiervan, mits deze muziek natuurlijk op de juiste en goed gerestaureerde instrumenten uitgevoerd wordt.
Voor een goede, verantwoorde restauratie van een instrument is het helangrijk eerst een gedegen onderzoek uit te voeren naar o.a. de bouwer, en de stijl waarin het instrument uitgevoerd is en mede daaruit de bouwperiode, dit alles i.v.m. de muzikale opvatting uit die tijd. Pas Hierna kan er de keuze gemaakt worden het instrument te restaureren of alleen te conserveren, waarbij er altijd de mogelijkheid bestaat er een kopie van te bouwen en dit te gehruiken i.p.v. het origineel.
Het meubelmakersambacht en muzikale ontwikkeling zijn voor de restaurator de voorwaarden om een restauratie aan te vangen. Tegenover de oorspronkelijke maker en de cultuurgeschiedenis is de restaurator het verplicht een restauratie dusdanig uit te voeren dat deze te allen tijde omkeerbaar is en het geheel te documenteren, om hiermee later anderen nog inzicht te kunnen geven in zijn ondervindingen, afwegingen, keuzes en andere aspecten van zijn restauratie-ethiek.


De agenad van het Restauratieconvergent

Zet een agendapunt

E-mail ons

Alleen voor bevoegden Home

Verslag van: Congres Herstel de Ambachtsopleiding!

Het ambacht telt weer mee!

   

Portaal voor Kunst, Cultuur, Historie en Wetenschap

Deze website is gebouwd door DubbelSterk websitebouwers